Gửi email danh sách công việc

Gmail vừa thêm vào mục Tasks ( Công việc ) tùy chọn Email task list hay Gửi email danh sách nhiệm vụ. Tùy chọn này cho phép người dùng có thể chia sẻ danh sách công việc của mình qua email một cách nhanh chóng. Bạn chỉ việc vào Tasks > Actions > Email task list

ngay lập tức danh sách công việc của bạn được điền sẵn vào nội dung thư lúc này bạn chỉ việc chọn người nhận là xong.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post