Google Sitelinks cho Wikipedia

Google bắt đầu hiển thị sitelinks cho các bài viết trên Wikipedia. Như các bạn đã biết sitelinks là các liên kết phổ biến của 1 website/blog giúp bạn dễ dàng truy cập từ trang kết quả tìm kiếm của Google.Ban đầu, Google chỉ hiển thị sitelinks cho kết quả đầu tiên ở trang kết quả tìm kiếm nhưng bây giờ bạn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng Google cũng hiển thị sitelinks ở các link khác.
Sitelinks cho các bài viết trên Wikipedia đặc biệt ở chỗ Google không gửi đưa bạn đến một trang khác mà hướng bạn truy cập vào từng phần của bài viết đó. Điều này đặc biệt hữu ích cho bài báo đó có rất nhiều thông tin.


Đây là lần đầu tiên Google đánh chỉ mục và lập sitelink cho từng phần của 1 trang web nhưng lại không mới nếu so sánh với Yahoo Search và Bing.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post