29 giao diện dành cho Google Chrome

Google Chrome vừa ra mắt người dùng Themes Gallery, tại đây cung cấp 29 mẫu giao diện mới cho trình duyệt Chrome. Nhưng hiện tại các mẫu này chỉ áp dụng cho phiên bản Google Chrome 3.0 Beta mà thôi.
Danh sách các theme bao gồm: Classic, Baseball, Brushed, Candy, Color Chips, Cork Board, Desktop, Dots, Earthy, Floral Blue, Folders, Glossy Blue, Glow, Gradient, Grass, Greyscale, Horizontal Stripe, Late Night, Legal Pad, Marble, Minimal, Pencil Sketch, Quilt, Star Gazing, Stitches, Topography, Transparent, Vertical Stripe, và Zen Spring.
Bạn có thể xem qua một số hình ảnh về các mẫu nhé:Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

2 Comments

Previous Post Next Post