Google Reader thêm tính năng "Send to"

Google Reader vừa thêm tính năng mới tinh giúp người dùng nhanh chóng chia sẻ các bài viết trên các trang mạng xã hội như: Blogger, Twitter, Facebook, Digg, Delicious, MySpace, Reddit và StumbleUpon. Tính năng này không được cài đặt mặc định mà bạn phải kích hoạt trong trang cài đặt của Reader. Bạn chỉ cần chuyển qua thẻ "Send to" và chọn những dịch vụ mà Google hỗ trợ.


Sau khi cài đặt thành công, bạn truy cập về trang chủ, bấm chọn 1 bài viết nào đó muốn chia sẻ và chọn Send to ( ở phía dưới của bài viết ) và chọn mạng xã hội cần gửi bài.


Nếu dịch vụ yêu thích của bạn không nằm trong danh sách hỗ trợ mặc định của Google Reader thì có thể tiếp tục thêm vào thẻ "Send to" bằng cách bấm nút "Create a custom link".
Ví dụ bạn muốn thêm Google Bookmarks vào danh sách đó thì chỉ việc điền:

Name: Google Bookmarks
URL: http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=${url}&title=${title}
Icon URL: http://www.google.com/favicon.ico

hay thêm dịch vụ AddToAny:

Name: Add to Any
URL: http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=${url}&linkname=${title}
Icon URL: http://www.addtoany.com/favicon.ico
Bấm Save để lưu lại.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post