3 sự thay đổi của Google Web Search

Nếu bạn để ý kĩ thì sẽ thấy có 3 sự thay đổi trong dịch vụ tìm kiếm Web của Google.

Thứ nhất, Tìm các trang web trong một phạm vi ngày cụ thể

Bạn phải dùng Google Search tiếng Anh để thấy sự thay đổi này. Tại trang hiển thị kết quả, bấm Web "Show options..." sau đó chọn "Custom date range..." để điền khoảng thời gian phạm vi. Chú ý, bạn phải viết mốc thời gian theo dạng mm/dd/yyyy mới chính xác.


Sau đó bấm Search để thực hiện tìm kiếm.

Thứ hai, Chia sẻ các ghi chú trên SearchWiki

Nếu bạn đã từng ghi chú trên SearchWiki về kết quả của 1 từ khoá nào đó thì có thể chia sẻ với những người khác thông qua 1 link do Google cung cấp. Trước đây điều này là không thể, và khi đó chỉ có bạn mới có thể xem được những ghi chú của mình mà thôi. Với tuỳ chọn này bạn dễ dàng chia sẻ cảm xúc của mình với bạn bè.Thứ ba, Thêm kết quả cho Google


Bạn hoàn toàn có thể gửi thêm kết quả tìm kiếm cho Google thông qua tuỳ chọn "Thêm kết quả" ở phía cuối trang hiển thị kết quả tìm kiếm.


sau khi thêm 1 kết quả, bạn bấm "Xem trước", nếu ưng ý thì bấm "Thêm". Ngay lập tức link đó sẽ nằm trong danh sách kết quả.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post