Google Docs tích hợp với Google Search

Sau khi cho phép người dùng có thể xem nhanh các tập tin dạng PDF ở trang hiển thị kết quả tìm kiếm thì nay Google tiếp tục nâng cấp tính năng này lên 1 bậc cao hơn là cho phép bạn có thể lựa chọn để xem tập tin đó ngay trong Google Docs. Ví dụ bạn tìm kiếm 1 tập tin Excel nào đó chẳng hạn, sau đó bấm vào liên kết "Xem dạng HTML" ở trang kết quả, bạn sẽ nhìn thấy 3 lựa chọn mới: Tải xuống, Liên kết với trang này và Chỉnh sửa bản sao trực tuyến ( bằng Google Docs ).


Như vậy từ nay chúng ta có thể chỉnh sửa nhanh chóng các tài liệu từ internet một cách nhanh chóng hơn thông các các tùy chọn trên. Hoặc bạn có thể chính sửa nhanh hơn bằng cách truy cập vào địa chỉ có dạng:

http://spreadsheets.google.com/ccc?url=URL_CUA_TAP_TIN_EXCEL
( bạn thay chữ URL_CUA_TAP_TIN_EXCEL bằng URL trực tiếp của tập tin Excel cần chỉnh sửa ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post