Xem video ở một của sổ mới

Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy YouTube thêm cho người dùng thêm 1 lựa chọn mới, lựa chọn mới này cho phép người xem đoạn video đó ở 1 của sổ mới.


2 tính năng mới nữa cũng đựơc thêm vào nhưng chỉ cung cấp cho một số kênh như TheOnion. Các đoạn video ở đây còn đựơc cung cấp thêm 2 lựa chọn nữa là "tắt đèn" ( để xem chế độ Rạp hát ) và "thay đổi kích thước khung chiếu phim".


Bạn có thể xem thử đoạn video này để thử nghiệm nhé: http://www.youtube.com/watch?v=NMsLg4jqlJw
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post