Phát hiện thú vị trong Google Docs

Kevin Mohr đã có một phát hiện thú vị khi mà anh này đã thấy biểu tượng lạ trong Google Docs, trong biểu tượng thư mục đó có logo của trình duyệt Google Chrome và được cho là những dấu hiện liên quan đến Hệ điều hành Google Chrome OS. Rất có thể HĐH này sẽ sử dụng Google Web Drive để sử dụng làm nơi lưu trữ online của mình. Không chỉ có vậy, trong Docs còn có 1 icon của YouTube để giúp người dùng dễ dàng upload video lên YouTube nhanh hơn.
Đây là 2 phát hiện theo mình là có liên quan đến Google Chrome OS và Google Web Drive.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post