Ngày độc lập của Venezuela, Algeria và bầu cử ở Mexico

Ngày 5/7 vừa qua đúng là 1 ngày "vàng" cho những người sưu tầm các logo của Google vì họ đồng loạt đăng tới 3 logo cho 3 sự kiện khác nhau ở 3 quốc gia khác nhau.
Ngày độc lập của Algeria ( độc lập từ Pháp vào ngày 5 tháng bảy 1962). Logo được đăng trên Google Algeria.Ngày độc lập của Venezuela (độc lập từ Tây Ban Nha vào ngày 5 tháng bảy 1811). Logo được đăng trên Google Venezuela.Bầu cử ở Mexico ( Mexico tổ chức bỏ phiếu bầu Thượng viện và 500 ghế Hạ viện, bầu 6 thống đốc và hàng trăm quan chức các bang và thành phố ). Logo được đăng trên Google Mexico.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post