Google Video thêm tuỳ chọn tìm kiếm

Google Video vừa thêm tuỳ chọn tìm kiếm nâng cao trên các trang kết quả tìm kiếm. Bấm vào "show options" để lựa chọn các tuỳ chọn nâng cao đó.


Bạn có thể lựa chọn các đoạn video có độ dài như:0 - 4 phút, 4 - 20 phút hay trên 20 phút hay các đoạn video mới được đăng lên internet trong 24 giời và một số tuỳ chọn về chất lượng cũng như nguồn của các đoạn video đó. Đáng lưu ý là những người dùng Việt Nam còn có thể tìm kiếm video trên trang Clip.vn và Baamboo.com.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post