Google Translate hỗ trợ dịch tập tin tài liệu

Google Translate vừa thêm 1 tùy chọn mới ở thẻ Văn bản và Web cho phép người dùng upload tài liệu mà mình muốn dịch lên nhờ Google dịch hộ.


Thực chất, Google đã chuyển tập tin tài liệu đó sang dạng HTML và dịch tập tin đó. Hiện nay Google chưa hỗ trợ việc hiển thị hình ảnh trong trang kết quả dịch. Bạn có thể upload các tập tin Word, PowerPoint, PDF, HTML và Text.


Nếu bạn muốn dịch nâng cao cũng nhưng sửa chữa kết quả thì có thể dùng dịch vụ tương tự: Google Translator Toolkit.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post