Phục hồi mật khẩu thông qua tin nhắn

Sau khi có thông tin Google cho phép Phục hồi tài khoản qua SMS cho những người ở Mỹ ( số điện thoại ở Mỹ ) và chỉ có khu vực đó mới xuất hiện tùy chọn cho phép khôi phục mật khẩu qua tin nhắn. Nay mình đã thấy xuất hiện tùy chọn đó trong trang Phục hồi mật khẩu ở tất cả các ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt.


Tuy nhiên, dù đã có thêm sự lựa chọn mới nhưng người dùng ở Việt Nam mình sẽ không được sử dụng vì hiện Google vẫn chưa hỗ trợ người dùng ở Việt Nam qua điện thoại di động.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post