Google News hiển thị tác giả bài báo

Google News bắt đầu hiển thị tên tác giả bài báo ngay phía dưới tiêu đề bài viết và nguồn tin.


Và bạn có thể theo đọc thêm nhiều bài viết và theo dõi những bài viết mới qua RSS và email của cùng tác giả đó bằng cách bấm vào liên kết tên tác giả.
Nhưng mình chưa thấy tính năng này hiển thị trên Google News tiếng Việt, hi vọng trong thời gian tới Google sẽ bổ sung hoàn chỉnh.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post