Quốc khánh Jordan


Google vừa kỷ niệm quốc khánh lần thứ 63 của Jordan ( 25/5/1946 - 25/5/2009 ) bằng cách đăng trên trang chủ Google Jordan 1 logo mới.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post