Ngày tưởng niệm


Ngày Tưởng niệm là 1 ngày lễ của Mỹ để tri ân đến những người vì nước đã hy sinh, xin cảm tạ những người đã bỏ mình trong chiến tranh. Cũng trong ngày này Google đã đăng 1 ruy băng vàng để tưởng nhớ.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post