Các trường mới trong Google Contacts

Google Contacts vừa thêm một số trường mới như: trang web, sinh nhật, ngày kỷ niệm, người có liên quan (vợ, chồng, các đối tác trong nước, trợ lý), và thậm chí mục tùy chỉnh. Bạn chỉ cần bấm nút Add để nhìn thấy các mục đó.


Tuy nhiên, các trường này không thấy trong mục Contacs của Gmail mà chỉ có trong Google Contacs mà thôi.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post