Chuyển thư từ Yahoo! Mail, Hotmail, AOL Mail sang Gmail

Nếu bạn quyết định bỏ các dịch vụ thư điện tử miễn phí như Yahoo! Mail, Hotmail hay AOL Mail để chuyển qua sử dụng Gmail nhưng điều làm bạn băn khoăn là các thư từ, danh bạ ở hòm thư đó không thể chuyển qua được thì bạn sẽ an tâm hơn với tính năng mới của Gmail. Tính năng mới này cho phép bạn chuyển thư từ Yahoo! Mail, Hotmail, AOL Mail sang Gmail mà không cần có quá nhiều bước phức tạp. Trước đây để làm được điều đó bạn phải sử dụng tính năng Mail Fetcher để chuyển thư từ các hòm thư có hỗ trợ POP3 như Hotmail hay Gmail chẳng hạn mà không thể dùng cho Yahoo! Mail, nay với công cụ mới này bạn có thể thực hiện được điều đó. Nếu bạn muốn, Gmail thậm chí sẽ nhập cả thư của bạn trong 30 ngày tiếp theo.
Lần này, Google phát hành 1 công cụ mới cho phép người dùng chuyển toàn bộ thư, danh bạ từ các dịch vụ thư như: Yahoo Mail, Hotmail, AOL Mail và một số web mail khác. Nếu bạn chưa thấy thẻ có tên: "Accounts and import" trong phần Settings thì hãy đợi thêm vài hôm nữa để họ cập nhật trong hòm thư của bạn còn nếu là hộp thư mới được lập thì chức năng này đã có sẵn.


Để thực hiện bạn bấm vào nút "Import mail and contacs" ở dòng Import mail and contacts. Một cửa sổ mới hiện ra và bạn hãy điều địa chỉ email mà mình muốn di chuyển: Tại đây tôi thực hiện với hòm thư Yahoo!, các hòm thư khác thực hiện tương tự.


Bấm Continue để tiếp tục.
Nhập mật khẩu của hòm thư ở bước tiếp theo:


Bấm Continue để tiếp tục.
Ở bước thứ 2, ta sẽ có 4 lựa chọn về nhập khẩu như: nhập khẩu danh sách liên hệ, nhập khẩu thư, nhập cả thư của bạn trong 30 ngày tiếp theo và gắn nhãn mới cho các thư đó.


Cuối cùng bấm Start import để tiến hành công việc và bấm OK ở của sổ Finish.
Quá trình nhập có thể mất vài giờ (đôi khi tới 2 ngày) trước khi bạn bắt đầu nhìn thấy các thư đã nhập. Bạn có thể thoát khỏi Gmail và quá trình nhập sẽ tiếp tục.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post