Sinh nhật lần thứ 5 của Gmail

Vậy là Gmail đã tròn 5 năm tuổi ( 1/4/2004 - 1/4/2009 ), để chúc mừng sự kiện này Gmail đã giới thiệu logo với biểu tượng rất đẹp ở ngay trang đăng nhập


Cũng trong ngày này Gmail lại đưa ra tính năng mang tên "Search Autocomplete" ( Tự động hoàn tất Tìm kiếm ) trong thẻ Labs của mình. Tính năng này sẽ cung cấp các gợi ý tìm kiếm cho người dùng ngay trong ô tìm kiếm của Gmail.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post