Kỷ niệm ngày sinh Samuel Morse


Hôm nay trên tất cả các trang chủ Google đều đăng logo kỷ niệm ngày sinh của Samuel Morse.

Samuel Morse, tên đầy đủ là Samuel Finley Breese Morse, người Mỹ, là một họa sĩ, nhà phát minh tín hiệu vô tuyến điện và bảng chữ cái mang tên ông – Tín hiệu Morse. Samuel Morse sinh ngày 27 tháng 4 năm 1791 ở Charlestown , Massachusetts. Ông mất ngày 2 tháng 4 năm 1872 ở Thành phố New York.
Theo: Wikipedia
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post