Dự án Project Spectrum

Trang chủ Google hôm nay đăng link đến Dự án Project Spectrum nhằm cung cấp cho người dùng có tính tự kỷ 1 cơ hội để biểu thị sáng tạo của họ và phát triển một kỹ năng sử dụng phần mềm mô hình Google SketchUp 3D.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post