Kỷ niệm ngày ANZAC


Úc và Tân Tây Lan* kỉ niệm Ngày ANZAC vào ngày 25 tháng 4 hàng năm để tưởng nhớ những thành viên của Quân đội Úc và Tân Tây Lan đổ bộ vào Gallipoli của Thổ Nhĩ Kì trong Thế chiến I. Ngày ANZAC cũng là ngày nghỉ lễ công cộng của Quần đảo Cook, Niue, Samoa và Tonga.

Ngày ANZAC - 25 tháng 4 - đánh dấu kỉ niệm của hành động quân sự lớn đầu tiến của quân lực Úc và Tân Tây Lan trong suốt Thế chiến I. ANZAC viết tắt từ tiếng Anh của Quân đội Úc và Tân Tây Lan. Những người lính trong các lực lượng này được gọi là những người Anzac, và lòng tự hào họ sớm có được trong danh hiệu đó tồn tại cho đến ngày nay.
Theo: Wikipedia

Để kỷ niệm ngày này Google Úc đăng logo mới:


Còn Google New ZeaLand lại đăng logo khác cho cùng 1 sự kiện này:* Tân Tây Lan chính là New ZeaLand.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post