Google Docs dần gỡ bỏ hạn chế với tệp tin PDF

Cho đến nay, mỗi khi bạn đăng lên Google Docs các tệp tin dạng PDF và chỉ được cho xem 100 trang đầu tiên của tài liệu. Những hạn chế đó đã được gõ bỏ và bây giờ bạn được đăng lên những tài liệu dài hơn miễn là kích thước tệp tin đó nhỏ hơn 10MB. Một thay đổi nữa là bạn có thể đăng lên 100 tệp tin PDF nhưng mình không chắc có bị ràng buộc gì không.


Chương trình xem tệp tin sẽ được sử dụng khi bạn đăng tệp tin lên Google Docs hay xem nhanh các tệp tin PDF qua Gmail.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post