Gmail: Chèn ảnh vào thư


Mấy hôm trước mình có giới thiệu đến bạn tính năng cho phép xem nhanh nội dung các link từ Picasa, Flickr, Yelp và YouTube trong thư Gmail. Nhưng chúng ta chỉ được xem ở phần cuối thư mà thôi, bằng việc ra mắt tiện ích Inserting images ( Chèn hình ảnh ), tiện ích này cho phép bạn chèn hình ảnh vào phần thân thư. Bạn có thể tải lên và chèn các tệp hình ảnh trong máy tính của bạn hoặc chèn hình ảnh bằng URL.
Khi bạn kích hoạt tính năng này trong thẻ Labs, ngay lập tức bạn được cung cấp thêm 1 nút chèn ảnh ở thanh công cụ soạn thư:


Khi bấm vào biểu tượng đó 1 của sổ mới hiện ra cho phép bạn chèn hình ảnh từ máy tính của mình hay từ internet.


Sau khi chèn vào thân thư, bạn có thể hiệu chỉnh kích thước ảnh:Tất nhiên để người nhận xem được ảnh thì họ phải bấm chọn Display images below hay Always display images from....
Theo mình đây là tính năng rất hay, nó cho phép người viết thư trình bày như 1 bài báo hay những hình ảnh minh họa kịp thời và chính xác với nội dung bức thư.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post