Khám phá Google Earth ngay trên trình duyệt web

Kể từ khi các tour du lịch trên Google Earth được giới thiệu ở tháng 2 qua các tệp tin KML, thì đã có rất nhiều nhà phát triển nội dung địa lý đã tạo ra rất nhiều nội dung hình ảnh 3D dựa trên nền tảng mới này. Bây giờ người dùng có thể chúng ngay trên trình duyệt web của mình với Google Earth Plugin!
Để du lịch bằng Google Earth bạn có thể tham khảo một số cách thức tại thư viện được cung cấp sẵn.


Tại đây bạn được cung cấp các công cụ giống như trên phần mềm Earth quen thuộc. Theo mình bạn nên dùng trình duyệt Firefox cho chuyến du lịch này và cũng để dễ dàng cài đặt Google Earth Plugin.

Bên cạnh đó bạn cũng được cung cấp 1 công cụ cho phép nhúng vào blog.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post