Shortcut Gmail, Docs, Calendar được thêm vào Google Pack

Theo thông bào từ Google Docs thì họ đã quyết định thêm 3 shortcut của Gmail, Google Docs, Google Calendar vào bộ công cụ Google Pack.


Khi bạn cài đặt gói này, lập tức trên desktop sẽ xuất hiện 3 shortcut của Gmail, Google Docs, Google Calendar nhằm giúp bạn truy cập vào sử dụng 3 dịch vụ này nhanh chóng hơn. Do 3 shortcut này được mở bằng trình duyệt Google Chrome nên bạn để sử dụng 3 tiện ích này bắt buộc bạn phải tải về Chrome.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post