Xem trước khi in trong Google Docs

Google Docs thêm một tính năng mới ( nhưng là quen nếu bạn đã sử dụng MS Office ) đó là tính năng cho phép xem trước khi in tài liệu thông qua menu File. Với tính năng này bạn vừa có thể xem trước vừa có thể đếm số trang của tài liệu. Tính năng này có có trong chương trình Trình chiếu nhưng bị ẩn đi. Một mẹo nhỏ để sử dụng tính năng đó cho Trình chiếu là bạn gõ vào trình duyệt:

http://docs.google.com/gview?a=v&pid=writely&srcid=DOCUMENT_ID

Trong đó DOCUMENT_ID là ID của tệp tin PPT đó.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post