Google Contacts được tách ra thành 1 ứng dụng riêng


Sau khi được tích hợp vào Gmail thì nay dịch vụ Google Contacts đã được tách ra như 1 ứng dụng riêng rẽ tại địa chỉ https://www.google.com/contacts. Điểm mới là những người không có tài khoản Gmail ( mà có tài khoản Google ) vẫn có thể sử dụng được dịch vụ Google Contacs nhưng bị hạn chế một số chức năng. Cũng như những dịch vụ khác, Google Contacs vẫn ở dạng beta quen thuộc.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

3 Comments

Previous Post Next Post