Giao mùa

Hôm nay, Google đưa ra 2 logo giống nhau cho 2 sự kiện tự nhiên: cho ngày đầu tiên của mùa Xuân ở các quốc gia bắc bán cầu:


và 1 logo gần giống cho ngày đầu tiên của mùa Thu ở các quốc gia nam bán cầu:


Ngoài ra hôm nay Google cũng đăng logo mới cho ngày tết truyền thống của đất nước Iran ( Ba Tư ):

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post