Google Calendar ngoại tuyến

Sau khi bổ sung tính năng đính kèm file và hình ảnh trong ứng dụng Google Calendar thuộc Google Apps thì Google lại thêm tính năng cho phép người dùng có thể sử dụng Calendar ngoại tuyến không cần internet và sẽ đồng bộ hóa với máy chủ thông qua Google Gears.Như vậy có thể thấy rằng Google đang dần bổ sung tính năng cho phép người dùng có thể truy nhập vào tài khoản của mình offline và sẽ đồng bộ ngay sau đó khi có inernet. Ban có thể thấy một số dịch vụ khác cũng có tính năng này như Gmail, Google Docs.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post