Gmail: Xuất khẩu/Nhập khẩu bộ lọc

Gmail vừa bổ sung tính năng Xuất/Nhập bộ lọc vào thẻ Labs của mình. Với tính năng này bạn có thể xuất khẩu 1 tệp tin XML để có thể lưu trữ, sao lưu, phục hồi và chia sẻ với người khác bộ lọc thư của mình.
Để sử dụng bạn truy cập vào Settings > Labs > Chọn Enable ở mục Filter import/export. Ngay lập tức sau đó tính năng này sẽ được thêm vào thẻ Filters của Gmail.


Tuy nhiên để kích hoạt tính năng này bạn phải chuyển về Gmail giao diện tiếng Anh ( US ), nhưng vẫn có thể dùng tính năng này ở Gmail tiếng Việt sau khi cài đặt bên tiếng Anh.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post