Dùng Google Calendar ngoại tuyến cho tất cả tài khoản Google

Sau một thời gian thử nghiệm tính năng ngoại tuyến cho nguời dùng Google Calendar trong gói Google Apps thì nay chúng ta có thể sử dụng tính năng rất hấp dẫn này bằng chính tài khoản Google bình thường. Để bật tính năng này bạn bấm vào chữ "Offline (beta)" hay " Ngoại tuyến Beta" trên đỉnh của trang Google Calendar. Cài đặt Google Gears nếu như bạn chưa cài đặt nó, chấp nhận Google Gears lưu trữ thông tin trên máy tính và chờ đợi dữ liệu tải về.


Trong trang Offline Settings bạn có thể lựa chọn lịch mà bạn muốn offline vì theo mặc định chương trình chỉ offline lịch chính của bạn mà thôi.
Không giống như Gmail Offline, Calendar Offline có một số giới hạn như: chuyển qua lại online/offline thủ công, không thể thêm, sửa, tìm kiếm sự kiện và thay đổi các cài đặt. Một giới hạn khác là Google Calendar không tải về tất cả các sự kiện đã lưu trong lịch. Và tin từ tác giả Alex Chitu thì bạn có thể offline lịch của bạn từ ngày 4/2/2009 - 4/6/2009.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post