Google Friend Connect thêm Social bar

Nếu bạn để ý sẽ thấy Google Friend Connect vừa bổ sung thêm Social bar. Khi bạn đặt Social bar vào website, blog sẽ giúp người xem dễ dàng truy cập đến các tính năng của mạng xã hội Friend Connect.
Bạn có thể xem ví dụ này:Để lấy mã chèn bạn đăng nhập vào Google Friend Connect, chọn website, chuyển qua Social bar.Tại đây bạn sẽ chọn vị trí cũng như các thiết lập khác, sau đó bấm Generate code để lấy mã.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post