Blogger kết nối với Google Friend Connect

Để giúp mọi người kết nối với cộng đồng mạng dễ dàng hơn Google đã thực hiên việc kết nối giữa BloggerGoogle Friend Connect thông qua tính năng theo dõi ( Follow ). Nếu như trước đây chỉ có những người sử dụng Blogger mới có thể dùng tính năng theo dõi này thì nay với việc kết nối này bạn những người ở các mạng xã hội khác như Yahoo, AOL, WordPress, Typepad... cũng có thể theo dõi tin tức từ Blogger. Bạn chỉ cần bấm Theo dõi và kết nối với bạn bè của bạn! hay Follow and connect with your friends!.


Một cửa sổ mới hiện ra yêu cầu bạn lựa chọn tài khoản để đăng nhập.


Như vậy là bạn có thể kết nối với các bạn ở mạng xã hỗi khác mà không nhất thiết phải có tài khoản Google hay cần nhiều tài khoản ở các mạng tương ứng.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post