Tùy chỉnh font chữ cho quảng cáo Adsense

Google Adsense đã cho phép người dùng tùy chỉnh font chữ trong các bảng quảng cáo của mình. Hiện tại Google chỉ cho phép người dùng chuyển đổi qua lại giữa Arial, Times New Roman, và Verdana. Điều này làm cho người sử dụng kết hợp với trang web của mình trở lên đồng nhất. Để có thể chỉnh sửa font chữ bạn phải chuyển trang quảng lý Adsense sang giao diện tiếng Anh ( US ), bạn vào AdSense Setup > AdSense for Content > Ad unit, lúc này bạn sẽ thiết lập ở mục Font.


Tuy có cùng cỡ chữ nhưng bạn sẽ thấy kiểu chữ Verdana to hơn và kiểu chữ Times New Roman nhỏ hơn nếu đem so sánh với Arial và cũng phải phụ thuộc vào font chữ có sẵn trong máy tình người xem.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post