YouTube đã hiển thị tên bài và dấu sao chấm điểm

YouTube đã hiển thị tên video và cho phép người xem chấm điểm qua các dấu sao sau khi đã nhúng video vào blog.
Bạn hãy xem bài hát Mưa do Thùy Chi hát rồi chấm điểm thử nhé.Một thủ thuật để ẩn đi thông tin trên là bạn thêm showinfo=0 vào đoạn mã.
Ví dụ:Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post