Tạo giao diện mới cho iGoogle

Google vừa tung ra công cụ giúp người dùng cá nhân hóa giao diện trang chủ cá nhân iGoogle tại địa chỉ www.google.com/ig/tm. Để bắt đầu bạn sẽ upload 1 bức ảnh lên, lưu ý bức ảnh đó phải đảm bảo có chiều cao tối thiểu là 116px và độ rộng tối thiểu là 680px. Nguồn ảnh có thể tải từ máy tính, sử dụng ảnh trong Picasa Web Albums hay từ internet đều được. Sau khi upload thành công ngay lập tức Google sẽ hiện 1 ô cho phép ta xem trước để hiệu chỉnh các thành phần khác như link ảnh nền, màu nền của đầu trang, màu của theme, tên tiêu đề theme, tên tác giả theme...

Còn nếu bạn biết về XML thì hãy dùng iGoogle's API.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post