Trượt tuyết ở dãy Alpine


Trên Google Pháp có đăng logo cổ động cho giải trượt tuyết Alpine, đây năm thứ 43 giải được tổ chức. Giải này được tổ chức thường niên và lần này được tổ chức từ 25/10/2008 - 15/3/2009.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post