Sinh nhật lần thứ 5 của Orkut


Ngày 25/1/2009 vừa qua đánh dấu sinh nhật lần thứ 5 của mạng Orkut. Nhóm phát triển Orkut đã cho đăng logo mới với biểu tượng chiếc bánh và 5 cây nến tượng trương cho 5 năm phát triển.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post