Khởi động cuộc thi vẽ logo với chủ đề "Bạn ước gì cho thế giới"


Google vừa mở cuộc thi vẽ logo Google với chủ đề "Bạn ước gì cho thế giới" dành cho trẻ em nước Mỹ. Hạn chót đăng ký là 11:59:59 PM giờ Thái Bình Dương ngày 17/3/2009 và hạn nộp bài đến 11:59:59 PM giờ Thái Bình Dương ngày 31/3/2009. Ngay từ bây giờ các trường có thể đăng ký tại đây.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post