Gmail thêm tính năng thư mục từ tính năng nhãn

Từ bây giờ những ai sử dụng Gmail đều có thể biến nhãn ( label ) trong hòm thư mà mình đã tạo thành thư mục để tiện cho việc quản lý. Việc nâng cấp chức năng Label này được rất nhiều người tán dương như vậy ta có thê một cách quản lý cực kỳ hiệu quả. Không giống như thư mục, với chức năng nhãn bạn có thể gắn nhiều nhãn cho một thư để chia theo nhiều chủ đề khác nhau nhưng các thư đó vẫn ở Inbox. Với cải thiện label này bạn có thể biến mỗi label thành một thư mục riêng và thư được chuyển vào thư mục sẽ không xuất hiện trong Inbox. Để sử dụng chức năng đánh thư mục này bạn chọn thư cần chuyển rồi chọn Move to để chuyển đến thư mục đó.


Cũng trong lần cải tiến này bạn có thể gắn nhiều nhãn cùng một lúc thông qua hộp chọn trong menu Labels


Một thay đổi nữa của Gmail là họ tút lại thanh công cụ, trông đẹp mắt hơn.Khi nâng cấp cho chức năng nhãn, Gmail cũng không quên cung cấp thêm chức năng phím tắt ( bạn phải bật chức năng này trong Settings nhé ).
Move to: v.
Labels: l hay L.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post