Google Profiles: Cho phép chia sẻ thông tin cá nhân

Google Profiles có thêm tính năng cho phép người dùng chia sẻ thông tin cá nhân với danh sách liên lạc của mình trong Gmail.

Tại trang Edit Google Profile, bạn sẽ hoàn thiện thêm các thông tin như các địa chỉ email của bạn, số điện thoại, và địa chỉ nhà, và cho phép tất cả các địa chỉ liên lạc của bạn hoặc liên hệ với các nhóm cụ thể, như bạn bè hay gia đình, để xem thông tin này trên hồ sơ của bạn bằng cách chọn đối tượng được phép xem ở vùng Who can see this information on my profile?. Cuối cùng bấm Save Changes.Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post