Google lỗi trong việc cảnh báo

Nếu bạn sử dụng Google Web Search trong thời gian từ 6:30 a.m. PST đến 7:25 a.m. PST sáng ngày 31/1/2009 sẽ bắt gặp thông báo "This site may harm your computer" ở khắp các kết quả tìm kiếm với từng đường dẫn một. Google đã hợp tác cùng tổ chức phi lợi nhuận StopBadware.org để đưa ra lời cảnh báo trên giúp ta tránh được các website có thể gây nguy hiểm cho máy tính của mình nhưng lỗi ngày 31/1 vừa rồi được Google tự nhận đó là lỗi của mình và đưa ra lời xin lỗi lẫn lời giải thích.


Lỗi này do các kỹ sư khi họ bắt đầu cập nhật cơ sở dữ liệu cho chương trình cảnh báo trên và bắt đầu xuất hiện trên trang kết quả từ 6:27 a.m. đến 6:40 a.m và được Google khắc phục từ 7:10 đến 7:25 a.m. Như vậy thông báo trên đã hiện ra khoảng gần 40 phút trong kết quả tìm kiếm. Để hiểu thêm về vấn đề này bạn có thể xem thêm lời giải thích từ StopBadware.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post