Sinh nhật Theodor Heuss - Tổng thống đầu tiên của Đức


Ngày 31/1/2009 vừa qua trên trang chủ Google Đức có đăng logo mừng sinh nhật lần thứ 125 cố tổng thống Theodor Heuss ( 31/1/1884 - 12/12/1963 ).
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post