Sinh nhật Ino Tadataka


Hôm nay trên Google Nhật Bản đăng logo mừng sinh nhật Ino Tadataka (1745-1815). Ino Tadataka được biết đến là một nhà Địa lý của Nhật vào thời Edo. Ông đã từng đi khắp nước Nhật để làm điều tra và tạo ra bản đồ của xứ nầy gọi là "Ino-zu". Sự chính xác của bản đồ nầy đã làm cho nhiều người Tây phương ghé Nhật phải thán phục.

Cũng trong lần này Google Nhật Bản đã sửa lại bố cục cho trang chủ.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post