Kết nối an toàn hơn trong bộ Google Apps


Google vừa đề nghị người dùng bộ công cụ Google Apps kết nối với các tài khoản Gmail, Docs, Calendar, Sites thông qua giao thức https thay vì http như trước đây ( nhưng qua thử nghiệm mình thấy Google đã tự động chuyển rồi mặc dù mình chưa yêu cầu ). Để nhắc Google luôn kết nối an toàn bạn đăng nhập vào tài khoản Google Apps thông qua địa chỉ http://www.google.com/a/ten_mien_cua_ban.com rồi bấm Domain settings > chọn ô Enable SSL ở mục SSL.


Cuối cùng bấm Save changes

Qua đây bạn nào muốn dùng địa chỉ email có dạng user@toiyeugoogol.co.cc thì cứ báo cho mình biết nhé, sẵn sàng cho bạn dùng thử.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post