Google đề nghị chuyển tải khoản Feedburner sang tài khoản Google


Nếu ai đăng nhập vào trang Feedburner sẽ bắt gặp thông báo của Google: Hey! We are moving FeedBurner accounts to Google. Và Google đề nghị người dùng chuyển tải khoản Feedburner về hợp nhất với tài khoản Google. Sẽ có 4 lựa chọn để bạn chuyển đến như chuyển đến tài khoản Google đang đăng nhập trên máy tính, chuyển đến tài khoản Google với tên đăn ký email cùng với email sử dụng Feedburner, chuyển đến 1 tài khoản Google khác hay tạo 1 tài khoản Google mới để chuyển đến.


Khi đã chuyển qua Google Accounts thì nguồn cấp dữ liệu sẽ là feeds2.feedburner.com thay cho feeds.feedburner.com như trước kia.
Có lẽ đây là động thái của Google khi họ cơ cấu lại các sản phẩm của mình và theo mình biết thì trang  Feedburner sắp bị đóng cửa.

Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post