YouTube lại thay áo mới


YouTube lại thay cho mình một chiếc áo mới, nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy các mục Home, Videos, Chanels, Community được đưa lên cao hơn và ô tìm kiếm được đặt ngang hàng với 4 thẻ trên. Hùng cũng nhận thấy một điều thay đổi nhỏ trong logo của YouTube ở chỗ dòng chữ Broadcast Yourself được đặt nằm ngang cùng chữ YouTube. Bạn có thể nhìn 2 logo dưới đây để thấy được sự khác biệt.

Logo mới


Logo cũ


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post