Nghệ thuật Google Docs

Các kỹ sư của Google luôn nghĩ ra các trò chơi vô cùng hài hước, sau khi cung cấp cho người dùng khuân mẫu cho lễ Giáng sinh thì họ lại chia sẻ đoạn video vui về bảng tính Google.


4 người cùng nhau làm việc trên 1 bảng tính và vẽ ra hình như trên, họ chỉ sử dụng duy nhất 1 bảng tính với 100 dòng, 186 cột và sử dụng 18 màu sắc khác nhau để tạo nên bức tranh trên.

Giáng sinh vui vẻ!
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post