Tham gia hòa nhạc cùng YouTube


Sau khi tổ chức thành công đêm nhạc YouTube Live vào ngày 22/11/2008 ở San Francisco, Google lại lên kế hoạch tổ chức đêm nhạc giao hưởng cổ điển tại nhà hát Carnegie - New York vào tháng 4/2009. Nếu bạn muốn tham gia cùng chương trình thì mau truy cập vào www.youtube.com/symphony để đăng ký tham gia.
Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post