Xem YouTube Live ngay bây giờ

Như Hùng đã có dịp giới thiệu ngày hội YouTube Live được tổ chức tại San Francisco. Ngay bây giờ mọi người có thể xem các đoạn phim được Google liên tục cập nhật ( cập nhật theo từng phút ) về buổi YouTube Live tại đây. Say đây là một số hình ảnh về ngày hội này.


Hung Nguyen

Tôi là 1 amateur blogger. Tôi lập blog này để viết mọi thứ về Google. facebook

Post a Comment

Previous Post Next Post